کامنتاژ | 👌کرم پودر ایرمت بورژوآ👌 امروز اومدم از ویژگی‌های خوب این کرم پودر...
      • 👌کرم پودر ایرمت بورژوآ👌 امروز اومدم از ویژگی‌های خوب این کرم پودر بگم.👌🥰👍من این کرمو استفاده کردم با توجه به اینکه پوست به شدت چربی دارم و بعد از مدتی برق میفته رو پوستم خیلی خوی چربی پوست رو کنترل میکنه و کاورشم خیلی بالاست.راستی بافتشم خیلی سبکه رو پوست و حس سنگینه نداره اصلا.

    • در حال حاضر هیچ دیدگاهی وجود ندارد!