کامنتاژ | ضدآفتاب بی رنگ پوست چرب درماتیپیک😣 من بعد از تحقیقات این ضدآفتا...
      • ضدآفتاب بی رنگ پوست چرب درماتیپیک😣 من بعد از تحقیقات این ضدآفتاب رو خریدم.اوایل خوب بود و راضی بودم اما بعد مدتی،پوستم حساسیت نشون داد و قرمز و پوست پوست شد و این به خاطر ترکیبات این ضدآفتاب بود😷و به تبلیغات این ضدآفتاب توجه نکنید و من خریدش رو اصلا پیشنهاد نمی کنم😶

    • در حال حاضر هیچ دیدگاهی وجود ندارد!

https://comentage.com